METALE NIEŻELAZNE

Urządzenia do rafinacji

fondermat logo

Obecność wodoru oraz wtrąceń metalicznych i niemetalicznych pogarsza właściwości aluminium i jego stopów, dlatego też tak istotnym etapem obróbki metalurgicznej jest właściwa rafinacja.

Proces ten eliminuje wszelkie zanieczyszczenia z ciekłego metalu (m.in. wodór i tlenki), pozwalając na uzyskanie czystego stopu.

Najczęściej stosowane techniki rafinacji:

Rafinacja chemiczna

Przeprowadza się przez umieszczenie tabletek rafinujących, które wytwarzają azot (odnośnik do chemii odlewniczej do zdania „Dla prawidłowej rafinacji oferujemy następujące rozwiązania”)

Rafinacja mechaniczna (zwana też barbotażową)

ten rodzaj rafinacji odbywa się poprzez:

 • wprowadzanie gazu obojętnego (azotu lub argonu) do ciekłego stopu za pomocą lancy
 • wprowadzanie gazu obojętnego za pomocą wirnika.

Wirujący rotor wprowadza do kąpieli metalowej strumień drobnych pęcherzyków gazu obojętnego, które absorbują wodór w całej objętości metalu. Dzięki czemu wszelkie zanieczyszczenia dyfundują na powierzchnię stopu, w postaci zgarów, skąd mogą być z łatwością usuwane.

Najlepsze wyniki rafinacji uzyskuje się stosując urządzenia rafinujące wspólnie z odpowiednimi solami rafinująco – odżużlającymi!

 Firma Fondermat oferuje następujące rozwiązania do rafinacji barbotażowej:

 • urządzenia stacjonarne: SIST 5, SIST 5GR
 • urządzenia mobilne: SIST 6, SIST C  

URZĄDZENIA STACJONARNE

SIST 5: jest specjalnie zaprojektowanym sprzętem do rafinacji stopów aluminium.

Stacjonarna jednostka wyposażona w zbiornik dozujący sól, z grafitowym wałem i rotorem oraz płetwą.

Zalety SIST 5:

 • zmniejszenie porowatości stopu
 • powtarzalne wyniki
 • redukcja kosztów
 • eliminacja wtrąceń

SIST 5 GR to pełnowartościowa cela, odpowiednia do wykonywania pełnych, powtarzalnych zabiegów metalurgicznych.

Urządzenie jest wyposażone w zasobnik, który może pomieścić do 25 kg soli (odżużlacz, modyfikator, rozdrabniacz ziarna itp.). Dozowanie soli jest w pełni zautomatyzowane,  a sam produkt jest wprowadzany przez przewód rurowy wprost do wiru utworzonego przez grafitowy wał i rotor. Przyjazne użytkownikowi PLC pozwala na sprawną obsługę urządzenia i daje możliwość zaprogramowania 10 różnych cykli pracy.

Regulowana szybkość pracy rotora od 50 do 700 rpm.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu obrazującego zasadę działania rafinacji barbotażowej:

Zalety SIST 5 GR:

 • zmniejszenie porowatości stopu
 • poprawa czystości stopu (mikrostruktury)
 • skrócenie czasów cyklu produkcyjnego
 • powtarzalność wyników
 • redukcja kosztów
 • obniżenie emisji oparów
 • eliminacja wtrąceń
 • skuteczne oczyszczanie

URZĄDZENIA MOBILNE

SIST P – przenośny rafinator, o zredukowanych wymiarach, umieszczany na kadzi. Może być wyposażony w dozownik soli, wielkość rotora wynosi maksymalnie  45mm.

Opcje:

 • przejezdny wózek na butlę i rafinator SIST P

SIST C – mobilne mini urządzenie  do odgazowywania stopionych stopów Al, odpowiednie dla kadzi o pojemności 250 kg. Wygodna konstrukcja na kółkach umożliwia przejazd rafinatora w odlewni. Urządzenia posiada 1 cykl pracy, a szybkość rotora wynosi 300 – 600 rpm.

SIST 6 GR– mobilna jednostka rafinująca wyposażona w zbiornik dozujący sole i topniki. Sprawdza się do rafinacji zarówno w dużych, jak i małych piecach. Urządzenie posiada 6 cykli roboczych, a szybkość rotora wynosi 150 – 550 rpm.

Kontakt: