ODLEWNICTWO ŻELIWA

Sorelmetal® surówka syntetyczna

Sorelmetal® jest stopem żelaza z węglem o bardzo niskiej zawartości manganu, fosforu, siarki oraz innych niepożądanych pierwiastków. Jest znakiem handlowym gąsek surówki o wysokiej czystości produkowanych w kombinatach metalurgicznych QIT – Fer et Titane Inc. (Sorel, Kanada) oraz Richards Bay Titanium (Richards Bay, Rep. Południowej Afryki). Firma Rio Tinto Iron & Titanium będąca światowym dystrybutorem  Sorelmetal®, gwarantuje jakość produktu w zakresie składu chemicznego, oraz powtarzalność w każdej partii. Wysoka powtarzalność jest wynikiem stosowania wysokiej jakości surowców  przerabianych w najnowocześniejszych procesach metalurgicznych.

Surówka Sorelmetal® stosowana w produkcji wielkogabarytowych odlewów wzmacnia właściwości samozasilania żeliwa redukując konieczność stosowania zasilaczy. Jest materiałem pierwszego wyboru w produkcji odlewów dla energetyki wiatrowej.

Wszyscy klienci  Rio Tinto Iron & Titanium, mają dostęp do specjalistycznej literatury technicznej oraz publikacji pozwalających na uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z optymalizacja produkcji odlewów z Żeliwa sferoidalnego dla osiągania  najlepszej wydajności i redukcji kosztów

Przykłady dostępnych publikacji:

A Design Engineer’s Digest of Ductile Iron

Zbiór informacji o właściwościach, stosowaniu i trendach konstrukcyjnych dla żeliwa sferoidalnego

więcej

Why Convert to Ductile Iron ?

Informacje o fizycznych właściwościach żeliwa sferoidalnego, materiałach alternatywnych oraz żeliwie ADI

więcej

Ductile Iron Data for Design Engineers.

Podręcznik konstruowania i wytwarzania detali z żeliwa sferoidalnego

więcej

Ductile Iron -The Essentials of gating and risering system design

Zalecenia dla projektowania układów wlewowych i zasilających

więcej

D.I. Techniques – Suggestions for Ductile Iron Production

Zestaw dostępnych informacji technicznych

więcej

Sorelmetal®: o żeliwie sferoidalnym

Polskie wydanie najsłynniejszego podręcznika produkcji żeliwa sferoidalnego

Kontakt:

  • mgr inż. Artur Igielski
  • +48 698 622 211
  • a.igielski@metals-minerals.com.pl

  • mgr inż. Mariusz Młyński
  • +48 664 738 047
  • m.mlynski@metals-minerals.com.pl