ODLEWNICTWO ŻELIWA

Dorentrup Suche masy ogniotrwałe

Firma Metals Minerals oferuje suche masy ogniotrwałe do stosowania dla żeliwa i staliwa:

  • Dla tyglowych pieców indukcyjnych topiących żeliwa, np.: DORIT DF4G, DF4GQ, DF4GHT.
  • Dla tyglowych pieców indukcyjnych topiących staliwa, np.: LÜKORMA 10V13, 121CR.
  • Dla kanałowych pieców indukcyjnych zalewczych i przetrzymujących żeliwa, np.: LÜKORMA 10U1DSM, LÜKORMA 30 SM.

Kontakt: