ODLEWNICTWO ŻELIWA

Elkem zaprawy magnezowe

elkem logo

Firma Elkem produkuje szeroką gamę zapraw magnezowych do produkcji żeliwa sferoidalnego. Zaprawy te są zróżnicowane pod względem składu chemicznego i granulacji, tak aby mogły być zastosowane do sferoidyzacji żeliwa sferoidalnego zarówno w różnego typu kadziach, jak i  bezpośrednio w formie odlewniczej (proces In-Mould).

Do sferoidyzacji żeliwa w kadzi firma Elkem oferuje zaprawę magnezową Elmag® o różnej zawartości magnezu dostępną w różnych granulacjach, aby zagwarantować wysoką jakość żeliwa i optymalny uzysk magnezu.

Do sferoidyzacji żeliwa w formie oraz do produkcji szczególnie skomplikowanych odlewów z żeliwa sferoidalnego firma Elkem oferuje specjalistyczne zaprawy, takie jak Lamet®, CompactMag® i Remag®.

Elmag®, Lamet®, Compactmag® i Remag® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Elkem.

Kontakt:

  • mgr inż. Artur Igielski
  • +48 698 622 211
  • a.igielski@metals-minerals.com.pl

  • mgr inż. Mariusz Młyński
  • +48 664 738 047
  • m.mlynski@metals-minerals.com.pl