METALE NIEŻELAZNE

Do badania właściwości ciekłych stopów aluminium

MetalHealth® to kompleksowy zestaw kokil firmy N-TEC umożliwiający ocenę właściwości technologicznych ciekłych stopów aluminium. System ten służy do diagnozowania problemów i ustalania strategii, które są potrzebne do kontrolowania jakości ciekłego metalu na co dzień. MetalHealth®  wykorzystuje szereg form do wykonania próbek testowych do kontroli zachowania ciekłego metalu podczas krzepnięcia i odlewania.

Poszczególne moduły systemu MetalHealth® mogą być oferowane jako odrębne, ale najlepiej sprawdzają się w połączeniu z podgrzewanym stołem (MH1).

Firma N-Tech jest ekspertem w dziedzinie zarządzania jakością stopionego metalu, krzepnięcia i technologii odlewania, stąd wie, że standaryzacja pomiarów jest potrzebna do lepszego zrozumienia procesów przemysłowych. Systemy MetalHealth® to spójne i sprawdzone podejście do procesu rozwoju i kontroli jakości stopionego metalu.

W skład systemu wchodzą:

  • forma do badania lejności,
  • forma do określania skłonności do pękania na gorąco,
  • forma do określania skłonności do skurczu (Tatur),
  • forma K do określania czystości stopu (K-mold),
  • forma do próby wytrzymałościowej.

System MetalHealth® może pracować w standardzie ISO lub ASTM

Dzięki systemowi MetalHealth® można prowadzić badania w kierunku określania:

  • mikrostruktury
  • wtrąceń
  • zachowania metalu podczas odlewania i krzepnięcia
  • rozdrabniania ziarna

Kontakt: