ODLEWNICTWO ŻELIWA

Topnik żużla Redux®

ASI

Topnik żużla REDUX® jest to łagodnym bezfluorkowym i bezchlorkowym materiałem, będącym zamiennikiem topników z fluorytem z zastrzeżoną formułą mieszanki składników wytwarzanym przez amerykańską firmę ASI International. W przeciwieństwie do topników na bazie fluorytu, REDUX nie ma żadnego agresywnego, żrącego działania na wymurówkę ogniotrwałą. Topnik REDUX EF40L sprzedawany jest w postaci brykietów w stalowych beczkach 226 kg lub big bagach 1000 kg.

Obecnie REDUX EF40L stosowany jest z powodzeniem we wszystkich rodzajach elektrycznych pieców topiących i przetrzymujących metal, takich jak: piece indukcyjne tyglowe, piece elektryczne łukowe, jak również w piecach elektrycznych kanałowych.

topnik żużla

Topnik REDUX EF40L modyfikuje żużel z żeliwa i staliwa poprzez:

 • Zmniejszenie płynności żużla i jego niższą temperaturę topienia
 • Zmniejszone napięcie powierzchniowe żużla pozwalające na koalescencję trudnego do usunięcia żużla poprzez „emulsję” jego płynnych cząsteczek.

Zalety wynikające z zastosowania topnika REDUX EF40L:

 • polepszenie jakości metalu, co podnosi efektywność topienia i produktywność
 • eliminacja zarastania ścian, dzięki czemu pojemność pieca pozostaje bez zmian
 • polepszona efektywność elektryczna

REDUX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ASI International.

Kontakt:

 • mgr inż. Artur Igielski
 • +48 698 622 211
 • a.igielski@metals-minerals.com.pl

 • mgr inż. Mariusz Młyński
 • +48 664 738 047
 • m.mlynski@metals-minerals.com.pl