METALE NIEŻELAZNE

Suche masy ogniotrwałe

Firma Metals Minerals oferuje suche masy ogniotrwałe do stosowania dla stopów metali nieżelaznych:

  • Dla tyglowych pieców indukcyjnych topiących stopy Cu, np.: DORIT DF4QSP, LÜKOR 72 NE.
  • Dla tyglowych pieców indukcyjnych topiących stopy Al, np.: LÜKOR 86 AL.
  • Dla kanałowych pieców indukcyjnych topiących i przetrzymujących stopy Cu, np.: LÜKOR 89 NE, LÜKOR 91 NE.

Kontakt: