ODLEWNICTWO ŻELIWA

Elkem modyfikatory żeliwa

elkem logo

Przez wiele lat flagowym modyfikatorem firmy Elkem był modyfikator Superseed®, prawdopodobnie nadal najbardziej rozpowszechniony w produkcji żeliwa na świecie. Obecnie Elkem wytwarza szeroką gamę modyfikatorów przeznaczonych do różnych zastosowań we wszystkich segmentach produkcji żeliwa.

Do podstawowych modyfikator firmy Elkem należą:

Barinoc® jest modyfikatorem ogólnego przeznaczenia i jest głownie stosowany do modyfikacji  żeliwa szarego i jako modyfikator na strugę podczas wytwarzania żeliwa sferoidalnego.

Foundrisil® może być z powodzeniem stosowany w żeliwie szarym i sferoidalnym  jako modyfikator do kadzi lub na strugę.

Preseed® jest premodyfikatorem opartym na żelazokrzemie 65% zawierającym kontrolowane  ilości Al, Ca i Zr. Kombinacja tych składników powoduje silny efekt wstępnego przygotowania żeliwa do sferoidyzacji. Może być stosowany zarówno do żeliwa szarego jak i sferoidalnego w celu lepszej kontroli morfologii grafitu, zmniejszenia poziomu zabielenia oraz optymalizacji własności mechanicznych.

Superseed® jest nadal najpowszechniej stosowanym modyfikatorem do żeliwa. Wydajne właściwości tego modyfikatora w usuwaniu zabieleń przy relatywnie małym dodatku skutkują zmniejszeniem skłonności do powstawania wad skurczowych.

Ultraseed®Ce został opracowany w oparciu o podstawowe badania nad mechanizmem zarodkowania żeliwa sferoidalnego. Modyfikator ten wprowadza do żeliwa pierwiastki ważne dla zarodkowania grafitu. Jest to bardzo modyfikator o mocnym działaniu, który może być stosowany jako alternatywa dla modyfikatorów zawierających bizmut.

Vaxon® jest uniwersalnym modyfikatorem do stosowania we wszystkich żeliwach. Zrównoważone dodatki składników aktywnych wapnia i aluminium zapewniają skuteczne działanie i dobre właściwości odlewnicze.

Zircinoc® jest wszechstronnym modyfikatorem, który wykazuje silne właściwości sprzyjające sferoidyzacji żeliwa. Szeroko stosowany w odlewniach produkujących zarówno żeliwo szare, jak i sferoidalne, a także wysokokrzemowe gatunki żeliwa sferoidalnego.

Alinoc®, Barinoc®, Foundrisil®, Preseed®, Reseed®, SMZ®, Superseed®, Ultraseed®, Vaxon® i Zircinoc® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Elkem.

Kontakt:

  • mgr inż. Artur Igielski
  • +48 698 622 211
  • a.igielski@metals-minerals.com.pl