METALE NIEŻELAZNE

Urządzenia dozujące

fondermat logo

DOZOWANIE SOLI POD LUSTRO METALU

SIST DS – to kompaktowa jednostka służąca do dozowania soli i topników pod lustro metalu i na ściany pieca (z wykorzystaniem gazów obojętnych).

Mobilna konstrukcja i niewielkie rozmiary pozawalają na sprawne przemieszczanie w odlewni.

Zalety SIST DS:

 •  wysoką wydajność mieszania soli,
 • optymalne oczyszczanie stopu zapewniające, że powstały zgar będzie miał niewielką zawartość aluminium,
 • optymalne usuwanie tlenków rozpuszczonych w ciekłym aluminium,
 • niższą emisję oparów podczas procesu,
 • większą automatyzację procesu i odciążenie pracowników,
 • możliwość aplikacji soli do trudno dostępnych fragmentów pieców (np. soli do czyszczenia  z narostów korundowych)

DOZOWANIE ŚRODKÓW ODDZIELAJĄCYCH

URZĄDZANIA SERII SIST MIX (RIO, DUBAI, DAKAR i MAUI)

Automatyczny system do ciągłego rozcieńczania środka oddzielającego w wodzie, pozwalający na stałe, proporcjonalne i objętościowe dozowanie.

Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia serii SIST MIX są kompaktowe, łatwe i intuicyjne w użyciu,  z bardzo prostym sterowaniem. Urządzenie są wyposażone   w elektryczny panel kontrolny, w którym operator ustawia wymagane parametry rozcieńczenia środka oddzielającego, a także urządzenie mieszające do dozowania i rozprowadzania rozcieńczonego produktu. W zależności od potrzeb produkcyjnych w ofercie mamy kilka jednostek:

SIST MIX RIO – pozwala przygotować rozcieńczenia do 40 l/min oddzielacza.

Zalety SIST MIX RIO:

 • automatyczna, proporcjonalna i objętościowa produkcja rozcieńczonego środka oddzielającego
 • procent rozcieńczenia jest stały i wstępnie zdefiniowany przez klienta zgodnie z jego potrzebami
 • małe wymiary
 • łatwe i intuicyjne programowanie
 • minimalna konserwacja

SIST MIX DUBAI – automatyczny system rozcieńczania  środka oddzielającego z dwiema niezależnymi liniami. Pozwala na przygotowanie do 80 l/min rozcieńczonego produktu.

Zalety SIST MIX DUBAI:

 • automatyczne, stałe i proporcjonalne wytwarzanie rozcieńczonego środka oddzielającego;
 • procent rozcieńczenia jest wstępnie definiowany przez klienta zgodnie z jego potrzebami;
 • duży zbiornik;
 • proste i intuicyjne programowanie;
 • ograniczona konserwacja;
 • wysoka wydajność;
 • niezawodność i solidność urządzenia.

SIST MIX DAKAR – automatyczny system rozcieńczania środka antyadhezyjnego z pompą elektryczną. Urządzenie jest w stanie przygotować do 40 l/min rozcieńczonego produktu. Dzięki przełącznikowi ciśnieniowemu możliwe jest również kontrolowanie i elektryczne zarządzanie minimalnymi i super minimalnymi poziomami rozcieńczonego oddzielacza zawartego w zbiorniku.

 Zalety SIST MIX DAKAR:

 •  automatyczna, stała i proporcjonalna produkcja rozcieńczonego środka oddzielającego. Rozcieńczenie jest wstępnie zdefiniowane przez klienta zgodnie z jego potrzebami
 • duży zbiornik
 • proste i intuicyjne programowanie dzięki mikroprocesorowi
 • ograniczona konserwacja
 • niezawodność i wytrzymałość urządzenia

SIST MIX MAUI – automatyczny system rozcieńczania środka oddzielającego za pomocą pompy pneumatycznej. Posiada 20-litrowy zbiornik na oddzielacz i 5-litrowy zbiornik wyrównawczy.

Zalety SIST MIX MAUI:

 •  automatyczne mieszanie środka antyadhezyjnego przy stałym rozcieńczeniu, ustalane przez klienta w zależności od potrzeby (uruchamianie form, prasowanie stacjonarne, częste zmiany procentowego rozcieńczenia itp.)
 • proste programowanie systemu dzięki obecności mikroprocesora
 • minimalna konserwacja
 • niezawodność i solidność urządzenia

DOZOWANIE GRANULATÓW DO TŁOKÓW – LUBIX 2 DISPENSER

LUBIX 2 DISPENSER to kompaktowa jednostka wyposażone w  6 litrowy dozownik. Umożliwia precyzyjne, automatyczne dozowanie granulatu bezpośrednio do komorotulei. Po zalaniu jej ciekłym metalem granulat zapala się, smarując całą powierzchnię wewnętrzną. Ustawienie zadanej ilości produktu odbywa się w cylindrze (nastaw objętościowy), co gwarantuje zawsze powtarzalną ilość środka smarnego.

Jednostka przeznaczona do dozowania ziaren o średnicy 0,5 – 1 mm. Na życzenie możemy zaproponować urządzenia dozujące ziarna o większej granulacji tj. 4 – 5mm.

Opcje:

 • Pneumatyczne ramię dozujące

SYSTEMY SMAROWANIA UKŁADU TŁOK – KOMOROTULEJA

Kontakt: