METALE NIEŻELAZNE

Betony ogniotrwałe i masy plastyczne

Firma Metals Minerals oferuje betony do stosowania dla stopów metali nieżelaznych:

  • Do wyłożeń wanien kanałowych pieców indukcyjnych przetrzymujących i topiących oraz kadzi dla stopów Cu, np.: DORIVIB LC 1650 Z, DORIFLOW LC 1750 SiC, DORIVIB ULC 1650 SiC
  • Do wyłożeń pieców przetrzymujących i topiących oraz kadzi dla stopów Al, np.: DORIVIB MC 1200 AL., DORIVIB LC 1400 AL.

Od kilku lat powoli rośnie produkcja gotowych wyrobów tzw. prefabrykatów. Są to wykonane z betonów rynny dla pieców indukcyjnych, rynny dla pieców próżniowych, wkłady dla kadzi oraz wykonane z mas sypkich wkłady dla pieców indukcyjnych. Główną zaletą instalacji gotowych elementów są stabilne i powtarzalne warunki samego wykonania danego produktu, a także wstępne wygrzanie zgodnie z wykresami w piecach w temperaturze do 400oC i do 1000oC.

Kontakt: