METALE NIEŻELAZNE

Termoregulatory do form odlewniczych

Green Box projektuje i produkuje pełną gamę agregatów chłodniczych  do zarządzania temperaturą wody i płynu w procesach przemysłowych. Green Box specjalizuje się w maszynach i systemach kontroli temperatury płynu procesowego, których podstawową działalnością jest przetwarzanie tworzyw sztucznych.

Green Box dostarcza kompletne przemysłowe systemy chłodzenia. Podstawowe kryteria stosowane przy definiowaniu wymagań i projektowaniu to oszczędność energii, długotrwała niezawodność, wysoka wydajność, maksymalna łatwość użycia,  i modułowość, dzięki którym  istniejące systemy mogą łatwo się rozwijać.

Główne technologie wykorzystujące otaczające powietrze do chłodzenia przemysłowego procesów to:

 • Otwarte lub zamknięte wieże chłodnicze (wyparne)
 • Chłodnie swobodnej wymiany ciepła woda/powietrze w układzie zamkniętym

WIEŻA WYPARNA

Niska cena, ale wysokie koszty eksploatacji

 • bardzo kompaktowy
 • ryzyko zanieczyszczenia bakteriami
 • problem wapienny (wymagane uzdatnianie wody)
 • utrata wody do 5%
 • wyższe koszty energii dzięki niższej wymianie ciepła
 • wysokie koszty konserwacji
 • temperatura wody procesu > 4°/5° C niż temperatura otoczenia

CHŁODNIE WODA/POWIETRZE

Jest podobna do chłodnicy samochodowej !!, składa się z:

 • wymiennik ciepła powietrze / woda
 • wentylatory osiowe
 • panel sterowania
 • wysokociśnieniowy układ nebulizatora (SSS) jako opcja

Charakteryzuje się:

 • brak ryzyka zanieczyszczenia
 • nie wymaga uzdatniania wody
 • brak ciągłego wprowadzania wapnia w obwodzie
 • brak strat wody
 • niskie zużycie energii
 • bardzo mała konserwacja
 • bardzo niskie koszty eksploatacji
 • temperatura procesu wodnego o 2/5 °C wyższa niż suchego termometru
 • temperatura (w klimacie europejskim zwykle około 35-37 °C)
 • na ogół wyższa cena niż wieży wyparnej

Greenbox oferuje dwa rodzaje chłodni woda/powietrze:

 • glikolowe
 • bez glikolu

Zestaw Nebulizatora SSS Green Box

Zestaw SSS firmy Green Box ma osobną pompę, która zwiększa ciśnienie rozpylanej wody (70 barów).

Właściwości:

 • bardzo małe krople wody (40 mikronów) o bardzo dużym stosunku powierzchni / rozpylonej wody
 • bardzo wysoka sprawność (do 90% rozpylonej wody jest naprawdę adsorbowana przez powietrze)
 • bardzo małe ubytki wody (bez kałuży wokół chłodni)
 • duży spadek temperatury (5-8° C)
 • w połączeniu z odpowiednim doborem chłodni można uzyskać temperaturę wody na wylocie 4-7 °C niższą, niż temperatura suchego termometru

Kontakt: